Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(23 do 7 de 2018)

En setembro de 2014 un ciclista de montaña chocou contra unha pedra colocada nun carreiro do monte Alba, veciñal en mano común da parroquia de Valadares en Vigo. O incidente levouse a xuízo acusando ao vicepresidente da comunidade así como a tres traballadores da mesma como responsables de ter colocado a pedra, motivo polo que o fiscal pedía una condena de dous anos e medio de cárcere para cada un polo delito de lesións por imprudencia grave. Tamén demandaba unha indemnización de 832.000 euros para a vítima, o ciclista Diego González, para o que solicitaba a declaración de responsable civil subsidiario da comunidade de montes. A acusación particular elevaba a súa petición a 6 anos de cárcere para cada acusado e o pago dunha indemnización de 11,5 millóns de euros.

Tras case catro anos, a Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de ditar resolución sobre este caso, concluíndo que “non se acreditou” que os catro comuneiros estivesen implicados na colocación a propósito da pedra no carreiro do monte.

Aínda que os maxistrados non teñen dúbidas de que a rocha foi posta no medio do carreiro por “unha acción humana producida de forma voluntaria”, non se puido probar que os acusados foran os responsables desta acción. A sentenza non é firme e contra ela cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

Este episodio de gran repercusión mediática provocou un importante debate acerca do uso público nos montes veciñais en man común, recoñecidos por lei como montes privados. Aínda non se logrou concienciar aos usuarios dos montes veciñais da necesidade de informarse ben acerca da posibilidade de usar estes con fins deportivos ou recreativos, así como de solicitar as debidas autorizacións, en primeiro lugar a os seus lexítimos propietarios.

(25 do 6 de 2018)

Representantes da Asociación Forestal de Galicia participaron en Francia no cuarto evento do proxecto FOREST-IN, unha iniciativa que procura mellorar o manexo do monte por parte dos propietarios forestais de pequenas parcelas

A Asociación de Bosques Modelo de Provenza, en Francia, vén de desenvolver un encontro para amosar distintos sistemas de xestión das pequenas propiedades forestais na Provenza, unha rexión encadrada na zona mediterránea do país veciño. O evento, que se enmarca no proxecto FOREST-IN, contou con asistencia dunha delegación galega, na que participaron integrantes da Asociación Forestal de Galicia, entre outras entidades.

A delegación galega coñeceu nos tres días do encontro distintos modelos de xestión do bosque, constatando que na Provenza hai problemas comúns ós que se dan no monte galego, coma son os incendios forestais, os atrancos derivados do minifundio ou a conflitividade ligada ó uso recreativo dos montes.

O proxecto FOREST-IN, no que se enmarcou a viaxe da delegación galega á Provenza, ten como obxectivo promover boas prácticas de xestión forestal entre os propietarios de montes de pequena dimensión. A iniciativa, que inclúe diversos encontros e visitas, culminará tamén nos próximos meses o desenvolvemento dunha aplicación móbil (App) orientada a facilitarlle tutoriais ós propietarios forestais sobre boas prácticas.

Minifundio, incendios e uso social dos montes
O encontro desenvolto este mes na Provenza é o quinto do proxecto FOREST-IN e toma o relevo do realizado en Galicia no mes de xaneiro. Na Provenza, as visitas técnicas programadas permitiron comprobar como se xestiona o monte na rexión gala. Unha das cuestións a destacar radica nas fórmulas que se deseñaron en Francia para afrontar o minifundio forestal, que no país veciño é considerado un problema grave, a pesar de que teñen parcelas forestais de dimensión moi superior á galega.

Outra das visitas programadas na Provenza centrouse en amosar como, en materia de prevención de lumes, se traballa na formación de barreiras agrícolas en torno ós núcleos de poboación.

A delegación galega constatou tamén na visita a conflitividadeque se rexistra na Provenza polo uso recreativo dos montes. Esta rexión francesa, marcada pola presión turística da Costa Azul e por importantes núcleos de urbanos, caso de Marsella, rexistra problemas por usos sociais dos montes, non sempre autorizados, e por roubos de froitos do bosque, unha situación equiparable á que se dá en diversas zonas de Galicia.

Sobre o proxecto FOREST-IN
O proxecto FOREST-IN ten como obxectivo promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, tutoriais e a creación dunha aplicación móbil orientada a axudar ó propietario forestal no proceso de toma de decisións para unha xestión forestal sostible.

FOREST-IN constituíuse como unha alianza estratéxica internacional para a educación forestal e conta con financiación do programa Erasmus +. O coordinador do proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal) e ten como socios á Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Asociación Bosque Modelo da Provenza.

(21 do 6 de 2018)

No mes de xullo de 2018 comezará o Proxecto, financiado pola UE baixo o seu programa LIFE. "Prevención da erosión e restauración da flora en áreas de bosques queimados a través dunha solución innovadora de tecnosuelos fúngicos", LIFE REFOREST, estará liderada polo Centro Tecnolóxico CETIM

O proxecto é financiado pola Comisión Europea baixo o programa LIFE, dentro da área prioritaria Medioambiente e Eficiencia Recursos. O obxectivo deste proxecto é demostrar unha nova estratexia para mitigar a perda de solo asociada aos episodios posteriores ao incendio nas áreas forestales, aplicando un tecnosol baseado en residuos orgánicos inoculados con especies fúnxicas (micotecnosolo) para evitar a erosión do solo e impulsar a rexeneración natural de áreas queimadas. O coordinador do proxecto é o Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM) que está especializado en Eco Bio Technoloxías (área implicada no proxecto) Materiais Avanzados e Industria Dixital. LIFE REFOREST durará 36 meses e conta cun orzamento total de 1.577.648 €.

O proxecto LIFE REFOREST contará cun Consorcio Internacional constituído por entidades de España e Portugal, onde ademais de CETIM tamén participarán a Asociación Forestal de Galicia (AFG), Associaçao Florestal de Portugal (FORESTIS), Hifas da Terra, Indutec Ingenieros, Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste (TEN TECNOSUELOS) e da Universidade de Aveiro.

Polo tanto, o proxecto desenvolverase en dúas das áreas europeas máis afectadas polos incendios forestais, noroeste de España e Portugal, onde se validará a estratexia de LIFE REFOREST mediante a implantación e validación de dúas áreas piloto. Así mesmo, o proxecto contribuirá ao desenvolvemento e implementación de políticas europeas en relación co medio ambiente, proporcionando unha nova solución para acadar os obxectivos ambientais e climáticos establecidos pola Unión Europea, de acordo coa Estratexia Temática sobre Sólidos, a Estratexia Forestal e as Directivas relacionadas coa contaminación dos corpos de auga.

O próximo 31 de xullo de 2018 terá lugar en CETIM a xornada de inicio de LIFE REFOREST onde todos os socios revisarán todas as accións do proxecto e planificarán os pasos que se realizarán nos próximos meses.

(28 do 5 de 2018)

A actual lexislación de prevención de incendios obriga a executar rozas e a retirar piñeiros e eucaliptos en arredor de 150.000 hectáreas de Galicia, o que representa un custo anual duns 50 millóns de euros

A AFG demanda un Plan Forestal que promova a silvicultura activa, favorecendo os investimentos no monte e evitando o actual carrusel de restriccións ás que se ven sometidos os propietarios forestais

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o 26 de maio en Vilagarcía a súa asemblea anual, na que abordou o impacto que teñen nos propietarios as normas autonómicas de prevención de incendios.

Para a Asociación Forestal de Galicia, a normativa de prevención de incendios constitúe un intento de cargar sobre os propietarios forestais unhas responsabilidades que deben ser conxuntas de toda a sociedade.

En Galicia, hai arredor de 150.000 hectáreas de monte ubicadas nas redes primarias ou secundarias de prevención de lumes, en torno a vías de comunicación e núcleos de poboación. O mantemento de tales franxas libres de biomasa e sen piñeiros e eucaliptos representaría un custo anual de arredor de 50 millóns de euros, unha cifra que é inviable que asuman os propietarios forestais.

A Asociación Forestal de Galicia está de acordo na necesidade dunha estrutura forestal que permita unha mellor defensa das vías de comunicación e das vivendas e pobos, con franxas de seguridade e corredores verdes de frondosas caducifolias, pero advirte da necesidade de liñas de financiación para impulsar tales traballos.

Por outra banda, é preciso catalogar as zonas do territorio como de alto ou baixo risco de incendio, pois as medidas a esixir deben ser proporcionais ó risco e non uniformes para toda Galicia.

A AFG chama a atención sobre o feito de que a Xunta ampliara en decembro do 2017 as franxas secundarias (en torno a vivendas e núcleos de poboación) dos 30 ós 50 metros en toda a comunidade sen consulta nin consenso co sector, cos conseguintes prexuízos para os propietarios forestais, ós que se fai responsables da prevención de incendios nun escenario de falta de ordenación territorial e de descontrol urbanístico.

Outro problema ó que se enfrontan os propietarios forestais é o das sucesivas normativas ambientais que están restrinxindo cada vez máis a actividade forestal, cando os propietarios forestais son axentes principais na conservación do medio.

A lexislación autonómica está a convertir o monte nun problema para os propietarios, cando Galicia o que precisa é transformar o monte nunha oportunidade e nun espazo atractivo para o investimento forestal.

Nesa liña, o futuro Plan Forestal de Galicia ten que enfocarse a promover a silvicultura activa, favorecendo o investimento no monte con incentivos fiscais e apoiando o relevo xeneracional. Para a Asociación Forestal de Galicia é prioritario que o futuro Plan Forestal se enfoque en reducir o abandono e en favorecer a xestión activa do monte.

Precisamente en demanda de políticas de apoio ó rural que contribúan a frear o abandono, a Asociación Forestal de Galicia participará na manifestación convocada por medio cento de colectivos o próximo 3 de xuño en Santiago de Compostela baixo o lema ‘Non somos o problema, somos a solución’.

(22 do 5 de 2018)

A Asociación Forestal de Galicia celebrará o próximo sábado 26 de maio un coloquio destinado a clarificar e analizar o impacto das novas normas de prevención de incendios forestais, que esixen dos propietarios forestais o mantemento de faixas libres de biomasa. O acto desenvolverase en Vilagarcía, no Hotel Pazo O Rial, a partir das 12.30 horas.

O coloquio, que é de acceso libre, desenvolverase tras a asemblea xeral da Asociación Forestal de Galicia (9.30 horas), á que asistirán comunidades de montes socias e propietarios forestais de toda a comunidade.

Tras a asemblea xeral, comezará o coloquio, que contará con relatorios dos técnicos da Asociación Forestal de Galicia, seguidos dun debate co público asistente. No acto, analizaranse polo miúdo as distancias a manter polas masas forestais con respecto a vías de comunicación e edificacións. Tamén se abordará o Plan Forestal de Galicia e as novas normas medioambientais (Plan Director da Rede Natura, regulacións da paisaxe, etc.) que afectarán ó monte galego.

Desde a Asociación Forestal de Galicia explicarase a posición da organización sobre as medidas estratéxicas que se entende que debe incluír o Plan Forestal, agora en fase de preparación pola Xunta.

Para a xornada do domingo 27 de maio, a Asociación Forestal de Galicia ten prevista a realización dunha serie de visitas a montes e comunidades socias da comarca do Salnés e de Vigo, unha actividade orientada ós propietarios forestais e comunidades de montes socias.

(29 do 4 de 2018)

(21 do 3 de 2018)

A Asociación Forestal de Galicia inaugurou o 21 de marzo no Pico Sacro (Boqueixón) un monte demostrativo no que realizará actividades de divulgación dirixidas a propietarios forestais, técnicos e comunidades de montes veciñais. O proxecto, impulsado coa colaboración do grupo Inditex, funcionará como unha Escola de Silvicultura que permitirá que os visitantes coñezan cuestións como métodos de plantación, técnicas de poda ou aproveitamentos mixtos de madeira de calidade, cogomelos e froitos do bosque.

A iniciativa inaugurouse hoxe con presencia das asociacións da cadea da madeira e do director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto. O proxecto ubícase na ladeira do Pico Sacro, en Boqueixón (A Coruña), nunha superficie de 18 hectáreas pertencente a 11 propietarios forestais que subscribiron un acordo a longo prazo coa Asociación Forestal de Galicia para a cesión das súas propiedades.

Antes de iniciarse a intervención, o recinto presentaba un alto grao de deterioro, con masas de eucalipto procedentes de antigos incendios e moi afectadas por ataques de gorgullo, parcelas que evolucionaron de xeito espontáneo sen ningún coidado e cultivos agrarios con baixo nivel de explotación.

O proxecto para crear o monte demostrativo deseñouse con tres finalidades principais: a plantación de rodais de frondosas caducifolias para obter madeira de calidade, a produción de cogomelos e froitos do bosque (castañas, noces) e o manexo dunha zona de interfaz agrícola – forestal cun uso mixto.

Zona forestal
O monte demostrativo está dividido en dúas zonas principais, unha forestal e outra agropecuaria. Na parte forestal, plantáronse masas de cerdeiras, castiñeiro híbrido, nogueira híbrida e carballo americano, todas elas co obxectivo principal de lograr madeira para chapa de alto valor. De xeito paralelo, produciranse cogomelos nun rodal no que se plantou castiñeiro híbrido micorrizado que permitirá a obtención de Boletus edulis.

A planta utilizada, castiñeiro, cerdeira, nogueira e carballo americano, procede de material xenético mellorado polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán, no marco dos proxectos promovidos polo Grupo Inditex. Tamén se empregou material procedente de recoñecidos viveiros e de centros de investigación do sur de Europa.

A maiores de acometer estas novas plantacións, estase a recuperar un souto adulto, unha plantación de castiñeiros que data do 1995 e que presenta un gran número de pés en mal estado en canto a réxime de podas e calidade do fuste. Intervirase nel para formar subrodais de produción de madeira e subrodais de produción de castaña, substituíndo os peores pés por castiñeiros procedentes de mellora xenética.

Espazo agropecuario
A actuación deseñada no monte demostrativo do Pico Sacro amosa ademais posibles vías para a xestión da interfaz agrícola – forestal, que cobra importancia como vía para reducir os riscos asociados ós lumes. Na zona agroforestal do monte, instaláronse parcelas nas que se ensaia a produción de madeira de cerdeira e de nogueira en marcos amplos, con 12 metros de separación entre fileiras, de xeito que as plantacións intercálanse con franxas de cultivo de millo.

Outra das parcelas existentes en solo agropecuario destinouse á produción de noces co obxectivo de comparar a produción de froito da nogueira do país coa das variedades máis produtivas existentes no mercado.

Xestión e visitas
O monte demostrativo do Pico Sacro está deseñado para permitir a realización de actividades formativas e divulgativas, con visitas organizadas nas que se amosará o manexo do monte. O espazo foi dividido e acondicionado para permitir un acceso cómodo, sinalizáronse as parcelas demostrativas e establecéronse itinerarios didácticos. Contarase con material didáctico de apoio para facilitar a comprensión por parte dos visitantes. As visitas dos silvicultores serán organizadas polas entidades colaboradoras e os visitantes estarán acompañados por expertos.

A xestión do monte será realizada polo equipo técnico da Asociación Forestal de Galicia co apoio e colaboración de expertos da Unidade de Xestión Forestal Sostible da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago, do Forest Stewardship Council (FSC), do Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela e de centros de investigación e institucións especializadas como o Centro de Investigación Forestal de Lourizán e a Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego (ACEFGA).

Compatibilidade de usos
O proxecto de xestión do monte demostrativo busca amosar a compatibilidade da produción de madeira con outros aproveitamentos agrarios e forestais (cogomelos, froitos do bosque), así como coa conservación do medioambiente. Distribuídos por toda a parcela, existen unha serie de enclaves de interese ecolóxico que permitirán conservar hábitats singulares, favorecendo a permanencia de numerosas especies de fauna e flora que contribuirán a mellorar a biodiversidade e a previr a aparición de problemas sanitarios nas plantacións.

(24 do 1 de 2018)

O proxecto Forest-IN está celebrando desde o día 22 ato 26 de xaneiro varios eventos en Galicia nos que ademáis dun grupo de silvicultores e membros de comunidades de montes e empresas do sector, están participando franceses e portugueses.

O proxecto Forest-IN céntrase na educación forestal de todos os axentes da cadea forestal desde os propietarios e técnicos forestais, ata os grandes xestores. Conta cun financiamento de máis de 320.000 euros de fondos europeos dentro do programa Erasmus+ e ten unha duración de tres anos, desde setembro de 2016 ata agosto 2019.

O proxecto Forest-IN partiu da necesidade de crear unha plataforma común que unise os diferentes axentes forestais de Portugal, España e Francia, países que, en xeral, se enfrontan a problemáticas forestais semellantes. Nestes países, o predominio do minifundio da propiedade forestal privada, e a falta de formación técnica forestal dos propietarios, levan á proliferación de prácticas que ás veces ameazan a integridade e produtividade forestal, condicionando os servizos do ecosistema como un todo, polo que se fai urxente promover as boas prácticas e o fomento da educación forestal.

Ao longo destes cinco días en Galicia, ademais da celebración de dúas reunións de xestión do proxecto, celebráronse tres xornadas de visitas a diferentes experiencias forestais nas que se están levando a cabo boas prácticas silvícolas.

Fíxose un percorrido de tres días para ilustrar moi diferentes aspectos do monte galego, procurando, dentro do tempo dispoñible, abranguer o máximo de casos diferentes: o emprego do eucalipto glóbulus para madeira laminada (Laminados Villapol S.A. en Trabada), o multiaproveitamento do monte veciñal (monte veciñal do Carballo, en Friol), aproveitamento resineiro e novas técnicas de resinación (monte veciñal de San Clemente de Cesar e Centro de Investigacións Forestais de Lourizán), parcela demostrativa do Pico Sacro (Boqueixón) con diferentes plantacións de especies frondosas caducifolias, aproveitamento da castaña en Galicia, a súa industria e comercialización (a cargo da IXP Castaña de Galicia), silvopastoralismo e produción intensiva de madeira de frondosas (Bosques Naturales, S.A. en Boimorto) e aproveitamento melífero en réxime cooperativo (Erica Mel S.C.G.).

(17 do 12 de 2017)

O mércores 13 de decembro a Conselleira do Medio Rural acompañada polo director xeral de Ordenación e Produción Forestal, o xefe territorial de Pontevedra e os xefes provinciais de Montes e Incendios Forestais, achegáronse á sede de Ponteareas da Asociación Forestal de Galicia onde mantiveron un encontro con directivos, técnicos, presidentes de comunidades e mancomunidades de montes da Asociación Forestal de Galicia.

No encontro presentóuselle a avaliación de danos e prexuízos ocasionados nos montes dos socios da AFG afectados polos lumes de outubro, cantidade que ascende a 18.938.078€, mentres que a restauración do que serían masas arboradas non maduras ascendería a 10.905.506 €. Neste senso a Conselleira de Medio Rural comprometeuse cos representantes da Asociación Forestal de Galicia a habilitar recursos para financiar e desenvolver un plan de restauración forestal dos montes queimados.

Durante a xornada expuxéronse as propostas contempladas no marco do acordo do sector forestal sobre montes queimados que recentemente lle fixeron chegar o conxunto das organizacións do sector forestal galego á Consellería. Incidiuse na urxencia de tomar medidas excepcionais de cara á corta e saca da madeira queimada na zona demarcada polo nematodo, sobre todo no que se refire ao grande volume de madeira de serra existente. A administración forestal comunicou que negocia co Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente medidas excepcionais para permitir a saída de madeira en rollo a serradoiros autorizados fora da Zona Demarcada ata o 31 de marzo de 2018, medida que de feito facilitará a eliminación do elevado volume de madeira de piñeiro sintomática da zona demarcada.

Os representantes da Asociación Forestal de Galicia, logo de expoñer as necesidades inmediatas de cara aos recentes incendios, presentáronlle á Conselleira medidas necesarias para dinamizar o monte e rural galego, entre outras, unha nova formulación das axudas públicas dirixidas aos montes, un novo marco de relacións entre os funcionarios dos distritos forestais e os propietarios e comunidades de montes e a urxencia de simplificar a normativa forestal e ambiental para facela compatible coa actividade forestal.

A Asociación Forestal de Galicia agradeceu á Conselleira e ao seu equipo achegarse aos propietarios forestais para escoitalos e comprobar directamente as dificultades e o importante traballo de xestión forestal que realizan moitos comuneiros, contando co apoio do equipo técnico da Asociación Forestal de Galicia, de cara a optimizar a xestión dos montes veciñais e a posta en valor dos montes.

Para rematar a xornada, a Conselleira desprazouse ao monte veciñal de Couso e outros montes veciñais da contorna onde puido comprobar in situ o impacto da catástrofe e a necesidade de elaborar e desenvolver un plan de restauración da masa arborada con medidas máis rigorosas de prevención e defensa contra os incendios e de defensa dos núcleos rurais da contorna dos montes.

A Conselleira volverá reunirse cos afectados en tres meses para analizar os resultados e a evolución das propostas formuladas.

(12 do 12 de 2017)

En resposta a unha invitación da Asociación Forestal de Galicia, o mércores 13 de decembro a Conselleira do Medio Rural acompañada polo director xeral de Ordenación e Produción Forestal, o xefe territorial de Pontevedra e os xefes provinciais de Montes e Incendios Forestais, visitarán a sede da Asociación Forestal de Galicia e varios montes veciñais en man común do sur de Pontevedra. Esta visita ten como obxectivo primordial que a Conselleira poida coñecer de primeira man a proposta dun plan de restauración forestal dos montes queimados neste ano.

A Conselleira reunirase no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas) con representantes e técnicos da Asociación Forestal de Galicia e representantes de varias comunidades de montes e incluirá unha visita a montes veciñais da comarca do Condado-Paradanta.

Directivos e técnicos da Asociación Forestal de Galicia acompañados por presidentes de comunidades de montes veciñais en man común da contorna, presentaranlle á Conselleira o informe dos danos dos montes dos socios da Asociación Forestal de Galicia na provincia de Pontevedra causados polos incendios do pasado mes de outubro, onde se contabilizaron perdas por valor de 18.938.078 euros. Tamén se lle presentará á Conselleira un plan de restauración dos montes queimados.

Estas propostas sitúanse no marco do acordo do sector forestal sobre montes queimados que recentemente lle fixo chegar o conxunto das organizacións do sector forestal galego á Consellería. Na reunión analizaranse as medidas de política forestal que os propietarios forestais asociados á Asociación Forestal de Galicia consideran indispensables que sexan contempladas no Plan Forestal de Galicia, nestes momentos en elaboración e que marcará o devir dos montes galegos dos vindeiros anos.

A visita é esperada con grande expectación por parte dos propietarios forestais que foron afectados polos incendios que esperan poder transmitirlle a necesidade de que a Administración reaccione cun plan ben artellado para recuperar o patrimonio forestal, cultural e económico perdido, compartido con toda a sociedade galega que o usa e goza gratuitamente.

Para rematar a xornada, farase unha visita por varios montes veciñais da contorna onde desde hai anos se está facendo unha xestión forestal sostible: montes con plan de ordenación, con certificación forestal e capitalizados.

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es