Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(21 do 3 de 2018)

A Asociación Forestal de Galicia inaugurou o 21 de marzo no Pico Sacro (Boqueixón) un monte demostrativo no que realizará actividades de divulgación dirixidas a propietarios forestais, técnicos e comunidades de montes veciñais. O proxecto, impulsado coa colaboración do grupo Inditex, funcionará como unha Escola de Silvicultura que permitirá que os visitantes coñezan cuestións como métodos de plantación, técnicas de poda ou aproveitamentos mixtos de madeira de calidade, cogomelos e froitos do bosque.

A iniciativa inaugurouse hoxe con presencia das asociacións da cadea da madeira e do director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto. O proxecto ubícase na ladeira do Pico Sacro, en Boqueixón (A Coruña), nunha superficie de 18 hectáreas pertencente a 11 propietarios forestais que subscribiron un acordo a longo prazo coa Asociación Forestal de Galicia para a cesión das súas propiedades.

Antes de iniciarse a intervención, o recinto presentaba un alto grao de deterioro, con masas de eucalipto procedentes de antigos incendios e moi afectadas por ataques de gorgullo, parcelas que evolucionaron de xeito espontáneo sen ningún coidado e cultivos agrarios con baixo nivel de explotación.

O proxecto para crear o monte demostrativo deseñouse con tres finalidades principais: a plantación de rodais de frondosas caducifolias para obter madeira de calidade, a produción de cogomelos e froitos do bosque (castañas, noces) e o manexo dunha zona de interfaz agrícola – forestal cun uso mixto.

Zona forestal
O monte demostrativo está dividido en dúas zonas principais, unha forestal e outra agropecuaria. Na parte forestal, plantáronse masas de cerdeiras, castiñeiro híbrido, nogueira híbrida e carballo americano, todas elas co obxectivo principal de lograr madeira para chapa de alto valor. De xeito paralelo, produciranse cogomelos nun rodal no que se plantou castiñeiro híbrido micorrizado que permitirá a obtención de Boletus edulis.

A planta utilizada, castiñeiro, cerdeira, nogueira e carballo americano, procede de material xenético mellorado polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán, no marco dos proxectos promovidos polo Grupo Inditex. Tamén se empregou material procedente de recoñecidos viveiros e de centros de investigación do sur de Europa.

A maiores de acometer estas novas plantacións, estase a recuperar un souto adulto, unha plantación de castiñeiros que data do 1995 e que presenta un gran número de pés en mal estado en canto a réxime de podas e calidade do fuste. Intervirase nel para formar subrodais de produción de madeira e subrodais de produción de castaña, substituíndo os peores pés por castiñeiros procedentes de mellora xenética.

Espazo agropecuario
A actuación deseñada no monte demostrativo do Pico Sacro amosa ademais posibles vías para a xestión da interfaz agrícola – forestal, que cobra importancia como vía para reducir os riscos asociados ós lumes. Na zona agroforestal do monte, instaláronse parcelas nas que se ensaia a produción de madeira de cerdeira e de nogueira en marcos amplos, con 12 metros de separación entre fileiras, de xeito que as plantacións intercálanse con franxas de cultivo de millo.

Outra das parcelas existentes en solo agropecuario destinouse á produción de noces co obxectivo de comparar a produción de froito da nogueira do país coa das variedades máis produtivas existentes no mercado.

Xestión e visitas
O monte demostrativo do Pico Sacro está deseñado para permitir a realización de actividades formativas e divulgativas, con visitas organizadas nas que se amosará o manexo do monte. O espazo foi dividido e acondicionado para permitir un acceso cómodo, sinalizáronse as parcelas demostrativas e establecéronse itinerarios didácticos. Contarase con material didáctico de apoio para facilitar a comprensión por parte dos visitantes. As visitas dos silvicultores serán organizadas polas entidades colaboradoras e os visitantes estarán acompañados por expertos.

A xestión do monte será realizada polo equipo técnico da Asociación Forestal de Galicia co apoio e colaboración de expertos da Unidade de Xestión Forestal Sostible da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago, do Forest Stewardship Council (FSC), do Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela e de centros de investigación e institucións especializadas como o Centro de Investigación Forestal de Lourizán e a Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego (ACEFGA).

Compatibilidade de usos
O proxecto de xestión do monte demostrativo busca amosar a compatibilidade da produción de madeira con outros aproveitamentos agrarios e forestais (cogomelos, froitos do bosque), así como coa conservación do medioambiente. Distribuídos por toda a parcela, existen unha serie de enclaves de interese ecolóxico que permitirán conservar hábitats singulares, favorecendo a permanencia de numerosas especies de fauna e flora que contribuirán a mellorar a biodiversidade e a previr a aparición de problemas sanitarios nas plantacións.

(24 do 1 de 2018)

O proxecto Forest-IN está celebrando desde o día 22 ato 26 de xaneiro varios eventos en Galicia nos que ademáis dun grupo de silvicultores e membros de comunidades de montes e empresas do sector, están participando franceses e portugueses.

O proxecto Forest-IN céntrase na educación forestal de todos os axentes da cadea forestal desde os propietarios e técnicos forestais, ata os grandes xestores. Conta cun financiamento de máis de 320.000 euros de fondos europeos dentro do programa Erasmus+ e ten unha duración de tres anos, desde setembro de 2016 ata agosto 2019.

O proxecto Forest-IN partiu da necesidade de crear unha plataforma común que unise os diferentes axentes forestais de Portugal, España e Francia, países que, en xeral, se enfrontan a problemáticas forestais semellantes. Nestes países, o predominio do minifundio da propiedade forestal privada, e a falta de formación técnica forestal dos propietarios, levan á proliferación de prácticas que ás veces ameazan a integridade e produtividade forestal, condicionando os servizos do ecosistema como un todo, polo que se fai urxente promover as boas prácticas e o fomento da educación forestal.

Ao longo destes cinco días en Galicia, ademais da celebración de dúas reunións de xestión do proxecto, celebráronse tres xornadas de visitas a diferentes experiencias forestais nas que se están levando a cabo boas prácticas silvícolas.

Fíxose un percorrido de tres días para ilustrar moi diferentes aspectos do monte galego, procurando, dentro do tempo dispoñible, abranguer o máximo de casos diferentes: o emprego do eucalipto glóbulus para madeira laminada (Laminados Villapol S.A. en Trabada), o multiaproveitamento do monte veciñal (monte veciñal do Carballo, en Friol), aproveitamento resineiro e novas técnicas de resinación (monte veciñal de San Clemente de Cesar e Centro de Investigacións Forestais de Lourizán), parcela demostrativa do Pico Sacro (Boqueixón) con diferentes plantacións de especies frondosas caducifolias, aproveitamento da castaña en Galicia, a súa industria e comercialización (a cargo da IXP Castaña de Galicia), silvopastoralismo e produción intensiva de madeira de frondosas (Bosques Naturales, S.A. en Boimorto) e aproveitamento melífero en réxime cooperativo (Erica Mel S.C.G.).

(17 do 12 de 2017)

O mércores 13 de decembro a Conselleira do Medio Rural acompañada polo director xeral de Ordenación e Produción Forestal, o xefe territorial de Pontevedra e os xefes provinciais de Montes e Incendios Forestais, achegáronse á sede de Ponteareas da Asociación Forestal de Galicia onde mantiveron un encontro con directivos, técnicos, presidentes de comunidades e mancomunidades de montes da Asociación Forestal de Galicia.

No encontro presentóuselle a avaliación de danos e prexuízos ocasionados nos montes dos socios da AFG afectados polos lumes de outubro, cantidade que ascende a 18.938.078€, mentres que a restauración do que serían masas arboradas non maduras ascendería a 10.905.506 €. Neste senso a Conselleira de Medio Rural comprometeuse cos representantes da Asociación Forestal de Galicia a habilitar recursos para financiar e desenvolver un plan de restauración forestal dos montes queimados.

Durante a xornada expuxéronse as propostas contempladas no marco do acordo do sector forestal sobre montes queimados que recentemente lle fixeron chegar o conxunto das organizacións do sector forestal galego á Consellería. Incidiuse na urxencia de tomar medidas excepcionais de cara á corta e saca da madeira queimada na zona demarcada polo nematodo, sobre todo no que se refire ao grande volume de madeira de serra existente. A administración forestal comunicou que negocia co Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente medidas excepcionais para permitir a saída de madeira en rollo a serradoiros autorizados fora da Zona Demarcada ata o 31 de marzo de 2018, medida que de feito facilitará a eliminación do elevado volume de madeira de piñeiro sintomática da zona demarcada.

Os representantes da Asociación Forestal de Galicia, logo de expoñer as necesidades inmediatas de cara aos recentes incendios, presentáronlle á Conselleira medidas necesarias para dinamizar o monte e rural galego, entre outras, unha nova formulación das axudas públicas dirixidas aos montes, un novo marco de relacións entre os funcionarios dos distritos forestais e os propietarios e comunidades de montes e a urxencia de simplificar a normativa forestal e ambiental para facela compatible coa actividade forestal.

A Asociación Forestal de Galicia agradeceu á Conselleira e ao seu equipo achegarse aos propietarios forestais para escoitalos e comprobar directamente as dificultades e o importante traballo de xestión forestal que realizan moitos comuneiros, contando co apoio do equipo técnico da Asociación Forestal de Galicia, de cara a optimizar a xestión dos montes veciñais e a posta en valor dos montes.

Para rematar a xornada, a Conselleira desprazouse ao monte veciñal de Couso e outros montes veciñais da contorna onde puido comprobar in situ o impacto da catástrofe e a necesidade de elaborar e desenvolver un plan de restauración da masa arborada con medidas máis rigorosas de prevención e defensa contra os incendios e de defensa dos núcleos rurais da contorna dos montes.

A Conselleira volverá reunirse cos afectados en tres meses para analizar os resultados e a evolución das propostas formuladas.

(12 do 12 de 2017)

En resposta a unha invitación da Asociación Forestal de Galicia, o mércores 13 de decembro a Conselleira do Medio Rural acompañada polo director xeral de Ordenación e Produción Forestal, o xefe territorial de Pontevedra e os xefes provinciais de Montes e Incendios Forestais, visitarán a sede da Asociación Forestal de Galicia e varios montes veciñais en man común do sur de Pontevedra. Esta visita ten como obxectivo primordial que a Conselleira poida coñecer de primeira man a proposta dun plan de restauración forestal dos montes queimados neste ano.

A Conselleira reunirase no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas) con representantes e técnicos da Asociación Forestal de Galicia e representantes de varias comunidades de montes e incluirá unha visita a montes veciñais da comarca do Condado-Paradanta.

Directivos e técnicos da Asociación Forestal de Galicia acompañados por presidentes de comunidades de montes veciñais en man común da contorna, presentaranlle á Conselleira o informe dos danos dos montes dos socios da Asociación Forestal de Galicia na provincia de Pontevedra causados polos incendios do pasado mes de outubro, onde se contabilizaron perdas por valor de 18.938.078 euros. Tamén se lle presentará á Conselleira un plan de restauración dos montes queimados.

Estas propostas sitúanse no marco do acordo do sector forestal sobre montes queimados que recentemente lle fixo chegar o conxunto das organizacións do sector forestal galego á Consellería. Na reunión analizaranse as medidas de política forestal que os propietarios forestais asociados á Asociación Forestal de Galicia consideran indispensables que sexan contempladas no Plan Forestal de Galicia, nestes momentos en elaboración e que marcará o devir dos montes galegos dos vindeiros anos.

A visita é esperada con grande expectación por parte dos propietarios forestais que foron afectados polos incendios que esperan poder transmitirlle a necesidade de que a Administración reaccione cun plan ben artellado para recuperar o patrimonio forestal, cultural e económico perdido, compartido con toda a sociedade galega que o usa e goza gratuitamente.

Para rematar a xornada, farase unha visita por varios montes veciñais da contorna onde desde hai anos se está facendo unha xestión forestal sostible: montes con plan de ordenación, con certificación forestal e capitalizados.

(3 do 12 de 2017)

As asociacións de propietarios forestais, empresas de servizos e da industria de primeira e segunda transformación da madeira, que conforman a “cadea de valor da madeira”, veñen de presentar á Consellería de Medio Rural un documento de propostas consensuado, que busca facilitar o aproveitamento inmediato da madeira queimada na vaga catastrófica de lumes do pasado mes de outubro, a fin de que se poida iniciar a rexeneración medioambiental e a restauración da masa arborizada dos montes afectados, evitar a propagación descontrolada das pragas e enfermidades forestais e garantir que os propietarios forestais e comunidades de montes afectados poidan recuperar o máximo de valor posible da súa madeira, para recuperar e reinvestir nos montes.

As organizacións que compoñen a cadea de valor da madeira, queren así amosar o seu compromiso coa propiedade forestal, coa xestión sostible do monte, coas boas prácticas no aproveitamento e comercialización da madeira, e mandar unha mensaxe de alento ao mundo rural galego, propietarios forestais e comunidades de montes, que se viron afectados por esta vaga catastrófica de lumes.

Hai que ter en conta que, segundo datos oficiais, en tan só unha semana de outubro arderon 48.000 ha de monte en Galicia, (superficie equivalente ao que arde en dous anos e medio de media en Galicia), das cales, segundo as estimacións da Xunta de Galicia, o 53% sería superficie arborada, unhas 25.440 ha de monte arborado. Así, a consecuencia é, que a día de hoxe, habería polo menos 2.500.000 toneladas de madeira queimada (case 100.000 camións de madeira). Esto suporía un 33% dos 8.000.000 de toneladas de madeira que se cortan anualmente en Galicia. Urxe, polo tanto, tomar medidas para que esta madeira afectada polo lume, entre no mercado de xeito planificado e ordenado, para minimizar o impacto económico dos incendios, favorecer a recuperación dos montes e garantir a sostibilidade da produción de madeira.

A urxencia da actuación é máis perentoria no caso da madeira do piñeiro xa que, de non planificarse e autorizarse as cortas de xeito inmediato, esta rolla afectada polo lume pero apta para aserrado, vai ser desprezada de xeito irreversible na primaveira polos fungos do “azulado da madeira”, o que fará caer o seu prezo ata un 40%, ao non ser xa axeitada para producir táboa de calidade e ter que ir destinada a outros usos de menor valor engadido. Esto reduciría os ingresos dos propietarios afectados polo lume, o que prexudicaría, non só ás súas rendas, senón tamén ás posibilidades de propietarios e comunidades de montes para reinvestir e rexenerar o monte.

No documento sinálase a importancia de actuar de xeito urxente e coordinado na “zona demarcada” da provincia de Pontevedra e Ourense, afectada pola gravísima praga do nematodo do piñeiro, actualmente controlada nesa zona, pero que podería escapar de control e estenderse por toda Galicia, xa que o arborado afectado polo lume, é o caldo de cultivo ideal para esta praga declarada de corentena pola autoridade fitosanitaria da UE. A UE esixe que todo o arborado afectado polo lume susceptible de axudar á propagación da praga, estea cortado antes do 31 de maio. Asemade, a normativa europea esixe que toda a madeira que se corte nesta zona demarcada, dun radio de 20 km centrado no foco da aparicición do nematodo no Concello de As Neves, débese transformar en industrias forestais que pertenzan á propia zona demarcada, non estando autorizado o seu transporte fóra desta zona sen un rigoroso proceso de desinfección, o que complica a solución para os propietarios afectados, e demanda un gran esforzo de coordinación entre propietarios, industria e Administración.

Asemade, a proposta do acordo propón medidas de recuperación dos montes afectados polo lume, como a habilitación de axudas para a restauración do monte co reforzo orzamentario das Medidas do PDR de Galicia (Fondos FEADER da UE), para forestación e melloras do monte queimado para os próximos tres anos, dirixidas ás comunidades de montes veciñais e aos terreos de particulares afectados por esta recente vaga catastrófica de lume.

O acordo inclúe un código de boas prácticas de compra transparente de madeira por parte da industria forestal galega, de tal forma que non se discrimine en prezo a madeira afectada polo lume con respecto do prezo normal da madeira verde nos usos industriais cos que son compatibles, mentres se normaliza a situación e o mercado absorbe de xeito ordenado e planificado os lotes de madeira queimada.

(18 do 10 de 2017)

Ante a magnitude da catástrofe ocorrida nos últimos días, a Asociación Forestal de Galicia (AFG) quere trasladar o seu pésame aos familiares e amigos dos falecidos nos recentes lumes. Tamén manifesta o seu apoio aos miles de propietarios forestais e comuneiros afectados polos múltiples incendios forestais sucedidos en Galicia, que viron indefensos como o froito do seu traballo e do seu esforzo inversor desaparecen pasto do lume.

A AFG quere facer chegar o seu agradecemento a todas as persoas que nos axudaron a defender os montes e que participaron nos traballos de extinción e contribuíron a frear os lumes e, especialmente, a todos os traballadores e técnicos do Servizo de Defensa contra Incendios Forestais e a todos os equipos de extinción polo seu traballo e os seus esforzos continuados por parar o lume.

Ante a dimensión do problema, os propietarios forestais e as comunidades de montes denuncian a indefensión na que se atopan as propiedades rurais e demandan unha actuación rigorosa das forzas da orde pública e da xustiza para investigar e castigar aos autores destes delitos. Ao mesmo tempo, queremos reaccionar con firmeza e iniciar un programa conxunto da restauración das áreas forestais queimadas. É o momento de traballar de forma artellada buscando o apoio das administracións públicas sen que unha vez máis caia todo o peso da restauración dos montes queimados sobre os propietarios forestais.

Coidamos tamén que unha vez solucionados os problemas máis perentorios, urxe sentarse para levar á práctica medidas efectivas que rebaixen o risco de danos ás persoas e aos bens patrimoniais dos galegos.

A catástrofe afectou especialmente aos montes veciñais da provincia de Pontevedra, botando por terra os investimentos e ilusións de comuneiros e xuntas reitoras que durante os últimos 30 anos fixeron un gran esforzo de capitalización e de planificación destes montes.

O vindeiro venres 20 de outubro ás 19.30 h no salón de actos do Centro Cultural de Xinzo en Ponteareas, celebrarase unha reunión na que participarán propietarios de montes particulares e comunidades de montes afectados polos lumes para recoller un primeiro balance da superficie queimada e dos danos nas infraestruturas e iniciar un programa conxunto de restauración das áreas forestais.

A Asociación Forestal de Galicia estima que deben habilitarse medidas efectivas de financiamento público para acometer a enorme tarefa de restauración que é necesario iniciar canto antes.

(10 do 10 de 2017)

Recentemente representantes da Asociación Forestal de Galicia reuníronse co director xeral de Ordenación e Produción Forestal para tratar, entre outros asuntos, o uso de asadeiros en espazos de recreo e o problema dos vertedoiros ilegais nos montes.

Nesta reunión expúxose o feito que os montes periurbanos, ademais de ser zonas verdes e de producir recursos para os seus veciños, son un dos principais espazos de esparexemento dos cidadáns nunha Galicia cada vez máis urbana.

Tan só na contorna de Vigo calcúlase que uns 10.000 cidadáns gozan dos montes periurbanos cada fin de semana.

Conforme con esta demanda de uso social moitas comunidades de montes crearon infraestruturas e áreas de recreo debidamente acondicionadas segundo a lexislación vixente que, nestes momentos, non poden ser utilizadas en caso de risco alto de incendio.

A Asociación Forestal de Galicia é partidaria de que se aproben infraestruturas que sexan unha adaptación das xa existentes e non estruturas novas que suporían un maior gasto e non faría outra cousa que encher as áreas recreativas e parques forestais de edificacións incrementando o risco de accidentes, o custo de mantemento, etc. O director xeral insistiu en que os asadeiros permitidos deberán contar con seguridade abondo para evitar incendios, con independencia da contorna na que se sitúen, inda que, tal como se solicitou desde a AFG, no seu deseño deberase ter en conta o contorno no que se atopa.

A AFG tamén inquiriu a valoración do director xeral sobre a proposta de adaptación de infraestrutura presentada pola Mancomunidade de Montes de Vigo, ao que o director xeral manifestou non ter coñecemento da mesma. Neste sentido, e tendo en conta que se aprobará cada proposta de xeito individual, propúxose por parte da AFG que as propostas aprobadas estivesen a disposición pública co fin de acadar un catálogo de modelos, de xeito que se poidan adecuar as propostas a modelos xa aprobados, para axilizar os trámites de aprobación.

A lexislación vixente fai responsable dos vertidos ilegais feitos nos montes aos propietarios forestais inda cando estes son precisamente as vítimas, non os culpables. O custo económico desta inxustiza, sancións e traballos de eliminación dos residuos, ten chegado a representar ata 10.000 euros nun ano para algunha comunidade de montes.

A Asociación Forestal de Galicia leva anos denunciando este sen sentido e solicitando a eliminación da normativa de sancións a propiedade. Dada a enorme proliferación dos vertidos ilegais nos montes e a gravidade dos problemas ambientais que producen: contaminación das augas e mananciais, contaminación dos solos, impactos moi negativos na paisaxe… a AFG tamén e partidaria dunha maior dedicación policial a identificación dos responsables destes delitos e do endurecemento das multas e penas.

O director xeral comprometeuse a revisar a lexislación vixente para que, no futuro, o propietario do monte que sofre un vertido ilegal non sexa declarado responsable do mesmo.

(14 do 9 de 2017)

Dentro do Programa Nacional de Desenvolvemento Rural, financiado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) e polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), o Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidade sobre Gonipterus en Eucalipto (GOSSGE), obtivo unha subvención (por un importe máximo subvencionable de 61.279,49 euros e cofinanciado pola UE nun 53% e polo MAPAMA nun 47%). Esta axuda para a creación de grupos operativos supra-autonómicos en relación á Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sostibilidade agrícola (AEI-AGRI) vai destinada ao desenvolvemento dun proxecto dirixido a establecer —a través da innovación— novos sistemas de prospección e novas estratexias de control (especialmente biolóxico e puntualmente integrado) para frear o avance do patóxeno Gonipterus.

O proxecto terá unha duración de catro meses e ten por obxectivo a mellora da produción e sostibilidade dos montes de eucalipto españois. Pretende dar resposta ás actuais perdas de entre o 20% e o 25% na produción de eucalipto en España pola acción de Gonipterus platensis e fomentar a loita biolóxica contra este patóxeno entre os propietarios forestais, establecendo ademáis protocolos de seguimento e evolución da praga de doada aplicación, a través do:

  • Desenvolvemento de técnicas innovadoras na prospección e avaliación da defoliación de eucalipto e no diagnóstico da presenza de Gonipterus platensis (aplicación de drons).
  • Desenvolvemento dunha sistemática eficiente de monitorización coas ferramentas identificadas e coa participación dos axentes implicados.
  • Fomento de novas técnicas de control biolóxico e integrado e biorracional do principal axente daniño (Gonipterus platensis), que afecta aos montes de eucalipto cantábricos e galegos, tendo en conta as salvagardas medioambientais.
  • Reforzo deste control biolóxico coa introdución dunha nova especie de Anaphes, que complemente e optimice o sistema actual.
O Grupo, coordinado por ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón), inclúe asociacións forestais e de propietarios forestais, biofábricas e centros de innovación biolóxica, empresas aplicadoras, empresas consultoras e tecnolóxicas e empresas químicas. Está integrado por catro membros beneficiarios: a Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón (ASPAPEL) como representante, a Confederación de Organizacións de Silvicultores de España (COSE), a Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA) e o Centro Tecnolóxico e Forestal da Madeira (CETEMAS). Como membros subcontratados participan no proxecto a Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA), Estudios Medioambientales SL (ESMA), a empresa de comunicación Información e Imagen- Análisis de Medios SL, a Asociación Forestal de Cantabria (ASFORCAN), a Asociación Forestal de Galicia (AFG) e a Asociación de Propietarios Forestais de Asturias (PROFOAS). E como membros colaboradores o proxecto conta coa Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia (CMR Galicia), a Consellería de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais do Principado de Asturias (CDRRNP Asturias), a Consellería de Medio Rural, Pesca e Alimentación de Cantabria (CMRPeA Cantabria) e a ETSI de Montes, Forestal do Medio Natural da UPM (Departamento de Enxeñería e Xestión Forestal e Ambiental).

Co financiamento de FEADER (53%) e MAPAMA (47%)

(8 do 8 de 2017)

(15 do 6 de 2017)

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o pasado sábado 10 de xuño a súa asemblea anual á que acudiron propietarios forestais e representantes de comunidades de montes de toda Galicia. Nela foi reelixido presidente da AFG Francisco Fernández de Ana Magán.

Francisco Fernández de Ana, desempeñou o seu labor profesional como investigador no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, no que foi xefe da sección de Fitopatoloxía. Desde a súa xubilación é o responsable de I+D nunha empresa de biotectonoloxía. Detenta a presidencia da Asociación Forestal de Galicia desde decembro de 2004.

A xornada comezou coa XXXI Asemblea ordinaria da Asociación na que se aprobaron as contas do ano 2016 e o orzamento para este ano 2017.

Ao longo da mañá multiplicáronse as intervencións, en moitas delas quedou patente a preocupación pola política forestal que se está seguindo e máis concretamente pola excesiva burocratización e a multiplicación de lexislación concorrente e restritiva á actividade forestal, ademais, no colectivo dos silvicultores, percíbese unha ola de malestar e un sentir de incomprensión por parte dos poderes públicos e da sociedade, polos donos dos montes en particular e o sector forestal en xeral.

Os propietarios forestais non entenden a falta de diálogo por parte da Administración e o empeño desta por lexislar sen consultar aos lexítimos donos dos terreos sobre os que lexisla, en concreto no caso das Directrices da Paisaxe de Galicia e do Anteproxecto de Lei de Patrimonio Natural, actualmente en fase de elaboración.

En calquera caso, os silvicultores e xestores de montes veciñais en man común amosaron o seu ánimo e boa disposición a seguir xestionando sostiblemente os seus montes, fonte de beneficios para o conxunto da sociedade, e loitando para que se recoñezan as externalidades do seu labor e fixeron un voto de unirse máis no empeño por defender o monte cultivado, transmitir o seu traballo e as súas múltiples achegas á sociedade galega. Formulouse a necesidade de convencer aos grupos políticos e á Administración que sen a participación e acordo dos propietarios dos montes, as políticas forestais teñen pouco marxe de éxito.

Pola tarde tivo lugar unha asemblea extraordinaria onde se elixiu a Xunta de Goberno que dirixirá a Asociación Forestal de Galicia nos vindeiros catro anos que está formada polas seguintes persoas:
Presidente: Francisco Fernández de Ana Magán
Vicepresidente de Relacións Institucionais: Antonio Rigueiro Rodríguez
Vicepresidente de Montes Particulares: Juan Ramón Gallástegui Otero
Vicepresidente de Montes Veciñais: Jesús Represas Represas, en representación da C.M.V.M.C.de Xinzo (Ponteareas)
Vogais de Montes Particulares: Manuel Lorigados Caos e José Luis Solloso Tiagonce
Vogais de Montes Veciñais: Ramón Abuín Gómez, en representación da C.M.V.M.C. de Balouta e Fontecova (Dodro) e Jesús Mosquera Puentes, en representación da C.M.V.M.C. de Barrantes (Tomiño)

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es