Asociación Forestal de Galicia          

 

Noticia seleccionada

A Asociación Forestal de Galicia participa nun novo proxecto internacional sobre formación en xestión forestal sostible


1 de novembro de 2016

A Asociación Forestal de Galicia, vén de participar o pasado mes de outubro en Soria, na reunión de inicio do proxecto FOREST-IN: Información innovadora e formativa para a xestión forestal sostible, aprobado no pasado mes de xullo liderado polo Departamento de Bioloxía da Universidade de Aveiro (Portugal).

O proxecto FOREST-IN vaise centrar na educación forestal de todos os axentes da cadea forestal desde os propietarios e técnicos forestais ata os grandes xestores. Conta cun financiamento de máis de 320.000 euros de fondos europeos Erasmus+ (o instrumento financeiro da Comisión Europea para a Educación) e terá unha duración de tres anos.

O proxecto FOREST-IN partiu da necesidade de crear unha plataforma común que unise os diferentes axentes forestais de Portugal, España e Francia, países que, en xeral, se enfrontan a problemáticas forestais semellantes. Nestes países, o predominio do minifundio da propiedade forestal privada, e a falta de formación técnica forestal dos propietarios, levan á proliferación de prácticas que ás veces ameazan a integridade e produtividade forestal, condicionando os servizos do ecosistema como un todo, polo que se fai urxente promover as boas prácticas e o fomento da educación forestal.

O proxecto contará con talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e unha app para móbil para axudar á toma de decisións na xestión forestal sostible, integrando nunha estratexia común á comunidad forestal e ao público xeral. As técnicas pedagóxicas serán innovadoras e personalizadas para o público interesado, e baseadas nun modelo de aprendizaxe participativa e horizontal.

O consorcio está composto pola Universidade de Aveiro que proporcionará contidos científicos e asesoramento en diversas áreas (bosques, biodiversidade, sustentabilidade e comunicación). Os outros socios son Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Association Forêt Modèle de Provence (Francia) que integran unha vasta rede de proprietarios e técnicos forestais e teñen contacto regular e directo cos principais axentes e grupos económicos do sector forestal. En total xestionan máis de 26.000 ha de monte certificado que servirá de laboratorio e “aula transfronteiriza” para as boas prácticas forestais. A Fundación CESEFOR (España) achegará coñecementos especializados sobre comunicación dixital e desenvolverá as ferramenats informáticas para a xestión e a educación forestal. O consorcio complétase co PEFC™ e o FSC® internacionais, os maiores sistemas de certificación forestal a escala global que neste proxecto traballarán xuntos, unindo esforzos, obxectivos e audiencias. Os seus elevados parámetros de esixencia e credibilidade pretenden constituír un mecanismo de protección do monte a escala global, apoiándose na acción local, para garantir que os beneficios sociais, ambientais e económicos do monte cheguen a toda a sociedade e así garantir que os beneficios sociais, ambientais e económicos da floresta estean dispoñibles para todos.

O equipo do Departamento de Bioloxía da Universidade de Aveiro reúne investigadores con vasta experiencia en xestión forestal e biodiversidade, así como en educación e divulgación científica.
Direccións web relacionadas:Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:

Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es