Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 6 de xuño de 2019
9 de xuño de 2019
Evento: Semana Verde de Galicia
Organizan: Feira Internacional de Galicia-Abanca
Lugar: Silleda
Máis información: semanaverde@feiradegalicia.es
  www.semanaverde.es/
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

eAsociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es