Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 7 de xuño de 2018
10 de xuño de 2018
Evento: XLI Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia
Organizan: Feira Internacional de Galicia Abanca
Lugar: Silleda, recinto feiral
Máis información: 986 577000 e semanaverde@feiragalicia.com
  www.semanaverde.es/index.php/es/
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

eAsociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es