Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 27 de setembro de 2017
30 de setembro de 2017
Evento: Expobiomasa 2017
Organizan: Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM)
Lugar: Valladolid
Máis información: 983 300 150 e biomasa@avebiom.org
  www.expobiomasa.com
Datas: 11 de xuño de 2017
11 de xuño de 2017
Evento: XXXI Asemblea xeral da Asociación Forestal de Galicia
Lugar: Parador de Monforte de Lemos
Máis información: 981 564 011 e 618 752 214
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es