Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 12 de decembro de 2017
12 de decembro de 2017
Evento: Xornada por unha tese universal para a cadea de valor da madeira
Organizan: Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
Lugar: Santiago de Compostela, Museo Centro Gaiás, Sala Eisenman, Cidade da Cultura de Galicia
Máis información: Tlf: 981 937 261 Fax: 981 937106 xerencia@clustermadeira.com
  www.asociacionforestal.org/datos/boletin/27/Programa_tesis_forestal.pdf
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e

Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es