Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  60  3º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
- Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais
- Juan José Villarino Urtiaga 1942-2016, in memoriam
- Medidas de política forestal galega
- Eucaliptos de interese forestal en Galicia

 

revista
 
 

Noticia forestal

Representantes da Asociación Forestal de Galicia participaron en Francia no cuarto evento do proxecto FOREST-IN, unha iniciativa que procura mellorar o manexo do monte por parte dos propietarios forestais de pequenas parcelas

A Asociación de Bosques Modelo de Provenza, en Francia, vén de desenvolver un encontro para amosar distintos sistemas de xestión das pequenas propiedades forestais na Provenza, unha rexión encadrada na zona mediterránea do país veciño. O evento, que se enmarca no proxecto FOREST-IN, contou con asistencia dunha delegación galega, na que participaron integrantes da Asociación Forestal de Galicia, entre outras entidades.

A delegación galega coñeceu nos tres días do encontro distintos modelos de xestión do bosque, constatando que na Provenza hai problemas comúns ós que se dan no monte galego, coma son os incendios forestais, os atrancos derivados do minifundio ou a conflitividade ligada ó uso recreativo dos montes.

O proxecto FOREST-IN, no que se enmarcou a viaxe da delegación galega á Provenza, ten como obxectivo promover boas prácticas de xestión forestal entre os propietarios de montes de pequena dimensión. A iniciativa, que inclúe diversos encontros e visitas, culminará tamén nos próximos meses o desenvolvemento dunha aplicación móbil (App) orientada a facilitarlle tutoriais ós propietarios forestais sobre boas prácticas.

Minifundio, incendios e uso social dos montes
O encontro desenvolto este mes na Provenza é o quinto do proxecto FOREST-IN e toma o relevo do realizado en Galicia no mes de xaneiro. Na Provenza, as visitas técnicas programadas permitiron comprobar como se xestiona o monte na rexión gala. Unha das cuestións a destacar radica nas fórmulas que se deseñaron en Francia para afrontar o minifundio forestal, que no país veciño é considerado un problema grave, a pesar de que teñen parcelas forestais de dimensión moi superior á galega.

Outra das visitas programadas na Provenza centrouse en amosar como, en materia de prevención de lumes, se traballa na formación de barreiras agrícolas en torno ós núcleos de poboación.

A delegación galega constatou tamén na visita a conflitividadeque se rexistra na Provenza polo uso recreativo dos montes. Esta rexión francesa, marcada pola presión turística da Costa Azul e por importantes núcleos de urbanos, caso de Marsella, rexistra problemas por usos sociais dos montes, non sempre autorizados, e por roubos de froitos do bosque, unha situación equiparable á que se dá en diversas zonas de Galicia.

Sobre o proxecto FOREST-IN
O proxecto FOREST-IN ten como obxectivo promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, tutoriais e a creación dunha aplicación móbil orientada a axudar ó propietario forestal no proceso de toma de decisións para unha xestión forestal sostible.

FOREST-IN constituíuse como unha alianza estratéxica internacional para a educación forestal e conta con financiación do programa Erasmus +. O coordinador do proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal) e ten como socios á Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Asociación Bosque Modelo da Provenza.

Comeza o proxecto LIFE REFOREST
No mes de xullo de 2018 comezará o Proxecto, financiado pola UE baixo o seu programa LIFE. "Prevención da erosión e restauración da flora en áreas de bosques queimados a través dunha solución innovadora de tecnosuelos fúngicos", LIFE REFOREST, estará liderada polo Centro Tecnolóxico CETIM

O proxecto é financiado pola Comisión Europea baixo o programa LIFE, dentro da área prioritaria Medioambiente e Eficiencia Recursos. O obxectivo deste proxecto é demostrar unha nova estratexia para mitigar a perda de solo asociada aos episodios posteriores ao incendio nas áreas forestales, aplicando un tecnosol baseado en residuos orgánicos inoculados con especies fúnxicas (micotecnosolo) para evitar a erosión do solo e impulsar a rexeneración natural de áreas queimadas. O coordinador do proxecto é o Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM) que está especializado en Eco Bio Technoloxías (área implicada no proxecto) Materiais Avanzados e Industria Dixital. LIFE REFOREST durará 36 meses e conta cun orzamento total de 1.577.648 €.

O proxecto LIFE REFOREST contará cun Consorcio Internacional constituído por entidades de España e Portugal, onde ademais de CETIM tamén participarán a Asociación Forestal de Galicia (AFG), Associaçao Florestal de Portugal (FORESTIS), Hifas da Terra, Indutec Ingenieros, Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste (TEN TECNOSUELOS) e da Universidade de Aveiro.

Polo tanto, o proxecto desenvolverase en dúas das áreas europeas máis afectadas polos incendios forestais, noroeste de España e Portugal, onde se validará a estratexia de LIFE REFOREST mediante a implantación e validación de dúas áreas piloto. Así mesmo, o proxecto contribuirá ao desenvolvemento e implementación de políticas europeas en relación co medio ambiente, proporcionando unha nova solución para acadar os obxectivos ambientais e climáticos establecidos pola Unión Europea, de acordo coa Estratexia Temática sobre Sólidos, a Estratexia Forestal e as Directivas relacionadas coa contaminación dos corpos de auga.

O próximo 31 de xullo de 2018 terá lugar en CETIM a xornada de inicio de LIFE REFOREST onde todos os socios revisarán todas as accións do proxecto e planificarán os pasos que se realizarán nos próximos meses.

 
 
Curso de Verán: Cambio Climático e Sector Agrario Galego
Datas: 17 de xullo de 2018 ao 19 de xullo de 2018
Agenda AFG
 Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es