Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  60  3º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
- Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais
- Juan José Villarino Urtiaga 1942-2016, in memoriam
- Medidas de política forestal galega
- Eucaliptos de interese forestal en Galicia

 

revista
 
 

Noticia forestal

Acábase de publicar o primeiro número do boletín do proxecto Forest-IN no que se recollen as principais actividades desenvolvidas polo proxecto ata o momento.

O proxecto Forest-IN ten como obxectivo mellorar a formación dos propietarios forestais de pequenas superficies de monte, inda que tamén as dos técnicos e xestores.

FOREST-IN baséase en gran medida na práctica e na transferencia de coñecementos. Dentro do proxecto desenvólvense talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e recursos educativos interactivos para apoiar unha xestión forestal crítica.

O proxecto xa implicou a centos de participantes a través de talleres e visitas técnicas, celebrados na rexión Centro de Portugal, en Galicia e en Provenza (Francia). Nestas rexións, os técnicos e os propietarios forestais visitaron áreas forestais de referencia, compartindo e descubrindo diferentes modelos de xestión, valorización, protección e preservación dos bosques. As realidades forestais destes territorios tamén poden ser moi contrastadas, buscando inculcar nos participantes a necesidade de analizar de maneira crítica o seu propio contexto para ampliar a escala de acción a través de prácticas asociativas, así como a necesidade de protexer os valores que non teñen unha rendibilidade económica inmediata.

O proxecto FOREST-IN ten como obxectivo promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e a creación dunha aplicación móbil orientada a axudar no proceso de toma de decisións para a xestión forestal sostible. Todo isto integrado nunha estratexia concertada que involucra á comunidade forestal e ao público en xeral.

FOREST-IN conta co financiamento do Programa Erasmus+, o principal mecanismo financeiro da Comisión Europea en materia de Educación. O coordinador deste proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal), con estes socios: Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia (España) e a Asociación Bosque Modelo de la Provenza (Francia).

Acceso ao Boletín Forest-IN nº 1

Absoltos os comuneiros de Valadares acusados no caso do ciclista que quedou parapléxico
En setembro de 2014 un ciclista de montaña chocou contra unha pedra colocada nun carreiro do monte Alba, veciñal en mano común da parroquia de Valadares en Vigo. O incidente levouse a xuízo acusando ao vicepresidente da comunidade así como a tres traballadores da mesma como responsables de ter colocado a pedra, motivo polo que o fiscal pedía una condena de dous anos e medio de cárcere para cada un polo delito de lesións por imprudencia grave. Tamén demandaba unha indemnización de 832.000 euros para a vítima, o ciclista Diego González, para o que solicitaba a declaración de responsable civil subsidiario da comunidade de montes. A acusación particular elevaba a súa petición a 6 anos de cárcere para cada acusado e o pago dunha indemnización de 11,5 millóns de euros.

Tras case catro anos, a Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de ditar resolución sobre este caso, concluíndo que “non se acreditou” que os catro comuneiros estivesen implicados na colocación a propósito da pedra no carreiro do monte.

Aínda que os maxistrados non teñen dúbidas de que a rocha foi posta no medio do carreiro por “unha acción humana producida de forma voluntaria”, non se puido probar que os acusados foran os responsables desta acción. A sentenza non é firme e contra ela cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

Este episodio de gran repercusión mediática provocou un importante debate acerca do uso público nos montes veciñais en man común, recoñecidos por lei como montes privados. Aínda non se logrou concienciar aos usuarios dos montes veciñais da necesidade de informarse ben acerca da posibilidade de usar estes con fins deportivos ou recreativos, así como de solicitar as debidas autorizacións, en primeiro lugar a os seus lexítimos propietarios.

 
 
Curso sobre xestión forestal sostible do proxecto Forest-IN
Datas: 15 de outubro de 2018 ao 19 de outubro de 2018
Curso certificación forestal de cadea de custodia, boas prácticas, xestión documental e prevención de riscos laborais
Datas: 20 de outubro de 2018 ao 20 de outubro de 2018
Curso certificación forestal de cadea de custodia, boas prácticas, xestión documental e prevención de riscos laborais
Datas: 26 de outubro de 2018 ao 26 de outubro de 2018
Agenda AFG
 Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es