Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  59  1º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
Restricións ás plantacións forestais
O uso público socio-recreativo dos montes privados e a súa compatiblidade coa actividade forestal
Novidades fiscais para os propietarios forestais
O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado

 

revista
 
 

Noticia forestal

Na reunión do Consello Forestal do 29 de xullo presentouse o “Documento previo do Plan Forestal de Galicia”. Anuncia que se abre un prazo de dous meses para que as organizacións poidan presentar achegas a este documento.

O documento inclúe unha presentación do sector forestal galego, establécese un diagnóstico da situación actual e preséntanse os obxectivos e os fundamentos da política forestal galega, así como a estrutura e configuración do Plan Forestal de Galicia. O director informou que unha vez aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o procedemento para a elaboración do PFG no que se incluía este documento previo, enviarase ao órgano ambiental da Xunta de Galicia e máis á Administración local e outras organizacións públicas para que informen este documento.

Pode consultarse aquí

Época de máximo risco de incendios forestais
Colaboremos na súa prevención
Inda que ata o de agora non houbo un gran número de incendios, cómpre extremar as precaucións e colaborar no posible co Servizo de Extinción de Incendios.

No caso de detectar un lume é preciso avisar ao número de teléfono 085 coa máxima celeridade.

Na páxina web da Consellería do Medio Rural pódese consultar o Índice de risco diario de incendio forestal (IRDI).

 
 
Agenda AFG
 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es